Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: Ι. Βλαχογιαννάκος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Π. Τάσσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Π. Αποστολόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Μ. Μελά
Ειδικός Γραμματέας: Α. Κωφοκώτσιος
Ταμίας: Α. Πρωτοπαπάς
Μέλη: Θ. Εμμανουήλ
Δ. Σαμωνάκης
Χ. Τριάντος

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι: Δ. Χριστοδούλου - Ι. Βλαχογιαννάκος
Επίτιμος Πρόεδρος: Ε. Τσιάνος
Α΄ Αντιπρόεδροι: Κ. Κατσάνος - Π. Τάσσιος
Β’ Αντιπρόεδροι: Ν. Τζαμπούρας - Π. Αποστολόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Μ. Μελά
Ειδικός Γραμματέας: Ν. Βιάζης - Α. Κωφοκώτσιος
Ταμίας: Α. Πρωτοπαπάς
Μέλη: Α. Γατοπούλου
Θ. Εμμανουήλ
Β. Θεόπιστος
Γ. Θεοχάρης
Ε. Θεοχαρίδη
Ε. Καλαϊτζάκης
Δ. Καπετάνος
Κ. Καρμίρης
Α. Μανωλάκης
Ι. Μητσέλος
Ι. Μόσχος
Γ. Μπαλταγιάννης
Γ. Παχιαδάκης
Δ. Σαμωνάκης
Δ. Τζιλβές
Χ. Τριάντος
και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή

Ε. Ακριβιάδης
Σ. Γεωργόπουλος
Ο. Γιουλεμέ
Ι. Γουλής
Κ. Θωμόπουλος
Γ. Καραμανώλης
Α. Καψωριτάκης
Γ. Κουκλάκης
Ι. Κουτρουμπάκης
Γ. Μάντζαρης
Σπ. Μανωλακόπουλος
Κ. Μιμίδης
Γ. Μπάμιας
Γ. Παπαθεοδωρίδης
Ι. Παπανικολάου
Γ. Πασπάτης
Σ. Ποταμιάνος
Γ. Στεφανίδης
Μ. Τζουβαλά
Κ. Τριανταφύλλου
Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης: Σ. Μιχόπουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας: Δ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος Ενδοσκοπικού Τμήματος: Κ. Παρασκευά
Πρόεδρος Τμήματος Β. Ελλάδας: Α. Αυγερινός
Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Μελών: Π. Καρατζάς
Πρόεδρος Δοκίμων Μελών: Θ. Βούλγαρης
Πρόεδρος Νοσηλευτικού Τμήματος: Α. Τσαλούκα